hematolodzy
HEMATOLOGIA
choroby krwi

dr n. med. Wojciech Legieć
  • choroby węzłów chłonnych
  • nowotwory krwi
  • niedokrwistości
  • zaburzenia krzepnięcia
rejestracja telefoniczna
tel. 502-074-194
INFOM - autor: Zbigniew Galiński. Foto: Zbych Malinowski, Internet